เทอไม่รู้หรอก

posted on 08 Dec 2009 15:12 by cura2325

ฝ้าย คงรู้นะว่านี่คัย เขียน 

 

 

เค้าไม่เคยที่จะไม่ไว้ จัย เชื่อจัย ตัวเอง

 

 

 

เพียงแต่มีบางสิ่งที่เคายังไม่แน่จัย

 

 

เค้าทามไปเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง สักวันถ้าตัวเองมาเหน สิ่งที่เค้า เขียนนนี้ อาจจะทำไห้ฝ้ายเข้าจัย ไนสิ่งที

รักทำก้อได้  

 

 

 

ขอบคุณ ในทุกๆสิ่งที่ฝ้ายเคยทำ ไห้รัก  รัก อยากตอบแทน มันจิงๆๆๆๆ

 

 

 

เพราะงั้น อยู่กับเค้านานๆนะ ฝ้าย     

 

 

 

 

จากพี่ชาย

เหนื่อย !!!!

posted on 05 Oct 2008 20:34 by cura2325

 

 

 

ชีวิตมีเรื่องให้เหนื่อยซ้ำ เหนื่อยซากอยู่ตลอดเวลา

เหนื่อย....เพราะอยากได้สิ่งนั้น แต่เสียดายสิ่งนี้

เหนื่อย....เพราะหวังว่าต้องเป็นเช่นนั้น แต่กลับเป็นเช่นนี้

เหนื่อย....เพราะเอาหัวใจตัวเอง ไปผูกกับคนอื่น

 

คนเหนื่อยบางคน

ไม่ได้มีกลางคืนไว้เพื่อพักผ่อน

พวกเค้าตาสว่างกับเรื่องมืด ๆ ภายในใจ

ทั้งเรื่องที่ผ่านมาแล้ว และเรื่องที่ยังมาไม่ถึง

การใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความจริง เหนื่อยกว่าที่คิด

ยิ่งใครเป็นโรคหัวใจคงเหนื่อยง่ายกว่าปกติ

 

เมื่อ....ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายเหนื่อย

บางคน จึงเลือกที่จะหายไปทั้ง ๆ ที่ยังเหนื่อยอยู่

 

 

*** ในวันที่หัวใจยัง เหน็ดเหนื่อยกับโชคชะตา แต่ก็เชื่อสุดหัวใจว่า...มันจะหายเหนื่อยได้ในที่สุด ***

กลับสู่จุดเริ่มต้น

posted on 28 Sep 2008 17:52 by cura2325
กลับสู่จุดเริ่มต้น

ห้าปี กับอีกหนึ่งเดือน ห้าวัน
 
ในที่สุด..ฉันก็ไม่มีเค้าอีกแล้ว
ผู้ ช า ย เ พี ย ง ค น เ ดี ย ว ที่ ทำ ใ ห้ 
 
"หัวใจฉันเคลื่อนไหวและมีความสุข"
 
ในที่สุด เค้าก็ไป
ในที่สุด ฉันก็ได้แค่มองตามหลังเค้า อย่างที่เคยเป็น  แต่ ครั้งนี้ มอง แล้ว ภาพนั้นเลือนหายไป
ไม่เหมือนเคย
...
ฉันไม่รู้หรอก
ว่า..แท้ที่จริงแล้ว พระเจ้าต้องการอะไร
แต่ทุกอย่างตลอดระยะเวลา  1861 วัน ที่ฉันพยายามประคับประคองมันมา  และมีความสุข บ้าง
ทุกอย่างที่สร้างมันขึ้นมา
ก็สลายหายไปในพริบตา เพียงแค่ชั่วระยะเวลาประมาณ  30 นาทีที่ได้ยินเสียงของคุณ  บอกกล่าว ในสิ่งที่เค้าต้องการ
แต่ไม่ใช่ สิ่งที่ฉันต้องการ
 
ความเข้มแข็ง
ที่รวบรวมแรงใจหล่อหลอมขึ้นมาอย่างยากเย็น
มันหายไปพร้อม ๆ กับน้ำเสียงเย็นชาของเค้าด้วย
....
 
พระเจ้าทำไมใจร้าย  หรือ เพราะ อะไรกันแน่
ใครก็ได้ บอกฉันทีได้ใหม
 
พระเจ้าต้องการทดสอบอะไรจากฉัน
ถึงทำให้เราต้องเจอกันในวันนั้น ต้องการอะไร
ต้องการมอบความ สุข สมหวัง ให้ฉัน บ้างรึป่าว
สู้ ทำให้เรา แค่ เป็นคนเดินผ่านกันซะดีกว่า  ไม่รู้จักกันไปเลยดีกว่า
ลิขิต ให้เรามารู้จักกัน  แล้ว ท่านก็ ทำร้ายให้ชั้นได้รับแต่ความเจ็บปวด ตลอดเวลา
แม้ ณ ขณะนี้ มันผ่านมานาน สามเดือน แต่ มันยังรู้สึก ว่า เพิ่งเกิด เมื่อวาน

ตีสองห้าสิบนาที
ชั้นนั่งฟังเพลง ที่เค้าชอบฟัง นั่งดู รูปเก่า ๆ ที่เคยทิ้งไป แต่ก็ไม่วายไป ค้น มันกลับมา
นั่งดูบันทึก สนทนา ที่เรา เคยมี ช่วงเวลาดีดี กัน
และ..........หยดน้ำตาของฉันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเช่นกัน
ทำไมฉันถึงคิดถึงแต่เธอ และเฝ้ารอวันเธอกลับมา

Raindrops keep falling on my head

posted on 25 Sep 2008 19:47 by cura2325

 

 

Confusion - สับสน Tired - เหนื่อย Alone - เดียวดาย Only be myself - เพียงแค่ตัวฉัน

ฝนตก... ทำให้...

ใครบางคนเหงาๆ ไปกับเม็ดฝนที่เกาะหน้าต่าง

ใครบางคนรื่นเริง กับน้ำฝนเย็นฉ่ำที่หล่นลงมาบนหัว

ใครบางคนถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายให้กับความชื้นแฉะบนพื้นสนาม

ใครบางคนวุ่นวายกับการจัดการกับละอองฝนที่ปลิวเข้ามาทางหน้าต่าง

....

สำหรับฉัน

คงจะดีถ้าวันฝนตกกับวันที่นอนเล่นอยู่ที่บ้าน ...เป็นวันเดียวกัน

 

 

 

ดี ไ ม่ ดี . . . อ ยู่ ที่ ใ จ เ ร า

หั ว เ ร า ะ . . . เ มื่ อ อ ย า ก หั ว เ ร า ะ

ร้ อ ง ไ ห้ . . . เ มื่ อ อ ย า ก ร้ อ ง ไ ห้

แ ละ ต้ อ ง หัว เ ร า ะ ใ ห้ ไ ด้ ห ลั ง ร้ อ ง ไ ห้ ทุ ก ค รั้ ง !

อ ย่ า ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ไ ม่ อ ย า ก ท ำ . . . ( ถ้ า ไ ม่ จ ำ เ ป็ น จ ริ ง ๆ )

จ ง ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ใ จ อ ย า ก ท ำ .. . !

ตั ว ห นั ง สื อ . . . เ ขี ย น ผิ ด . . . ล บ ไ ด้

ก าร ก ร ะ ทำ . . .ท ำ ผิ ด . . . เ อ า อ ะ ไ ร ล บ

นึ ก ว่ า ห ม า ก ำ ลั ง ไ ล่ ฟั ด ซิ . . . !

.. . จ ะ ไ ด้ รี บ วิ่ ง รี่ เ ข้ า เ ส้ น ชั ย . ..

. . . ล้ ม เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ ได้ รี บ ลุ ก .. .

ล้ ม แ ล้ ว รี บ ลุ ก น ะ อ ย่ า ใ ห้ ค น อื่ น เ ห ยี ย บ

ทั้ ง ที่ ยั ง เ ป็ น ค น ! ! อ ยู่

 

 

 

 

 

 

 

รักได้ ร้องไห้ก็เป็น ..

posted on 17 Sep 2008 19:42 by cura2325

 

 

 

 

นาฬิกาทุกเรือนบอกเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆ

 

ในขณะที่นาฬิกาของชีวิตคนเรา นับถอยหลังลงเรื่อยๆ

 

อยากรู้ตอนนี้กี่โมงยังมีนาฬิกาช่วยบอกได้

 

แต่ถ้า..อยากรู้ว่า เหลืออีกกี่ชั่วโมงบนโลกใบนี้ .....ไม่มีอะไรบอก

 

เราทำได้แค่..

 

"ถ้าเห็นความสุขอยู่ข้างหน้ากระโจนลงไปก่อน"

 

อย่าเสียเวลามัวแต่กังวลว่า

 

"มันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน"

 

วันนึง ถ้าเวลาของเราหมดลง

 

อย่างน้อยหันกลับมาดู ยังชื่อใจได้ว่า ฉันได้มีความสุขแล้ว

 

ต่อให้เป็นเวลาสั้น ๆ แต่......

 

"มั น จ ะอ ยู่ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ

ที่ ย า ว น า น ชั่ ว ชี วิ ต