รักได้ ร้องไห้ก็เป็น ..

posted on 17 Sep 2008 19:42 by cura2325

 

 

 

 

นาฬิกาทุกเรือนบอกเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆ

 

ในขณะที่นาฬิกาของชีวิตคนเรา นับถอยหลังลงเรื่อยๆ

 

อยากรู้ตอนนี้กี่โมงยังมีนาฬิกาช่วยบอกได้

 

แต่ถ้า..อยากรู้ว่า เหลืออีกกี่ชั่วโมงบนโลกใบนี้ .....ไม่มีอะไรบอก

 

เราทำได้แค่..

 

"ถ้าเห็นความสุขอยู่ข้างหน้ากระโจนลงไปก่อน"

 

อย่าเสียเวลามัวแต่กังวลว่า

 

"มันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน"

 

วันนึง ถ้าเวลาของเราหมดลง

 

อย่างน้อยหันกลับมาดู ยังชื่อใจได้ว่า ฉันได้มีความสุขแล้ว

 

ต่อให้เป็นเวลาสั้น ๆ แต่......

 

"มั น จ ะอ ยู่ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ

ที่ ย า ว น า น ชั่ ว ชี วิ ต

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet